prijzen camping + regels camping covid-19 , prix de camping + regles camping covid-19

Kleine , gezellige , camping aan de Semois

       Petit agréable camping près de la Semois

CAMPING LES OCHAY


                     



caravan ,tent ,camper , tente , mobilhome

€11,00

auto , voiture

€1,50

volwassenen , adulte

€6,50

kinderen tot 13 jaar , enfant jusqu'a 13 ans

€4,00

kinderen boven 13 jaar , enfant plus 13 ans

€6,50

hond , chien

€3,50

electrisch , électricité

€3,50

douche

€0,00

toeristen belasting inbegrepen,

tout taxes inclus

reserveren gewenst

réservation souhaitable

prijzen camping 2020 :

prix camping 2020 :


kortingen zijn er voor  kampeerders in het voor- of na- seizoen en

in combinatie met het kajakken.

reductions possible en hors saison et avec le kayak


OPEN VAN                   OUVERT DE

.. 08/06/2020  tot / jusqu'a  13 / 09 / 2020

LET OP Mondmasker verplicht in het tioletgebouw

De hygiëne en gedragsregels rondom COVID-19

  1. Neem met aandacht kennis van de geldende veiligheidsmaatregelen op het terrein en volg de instructies.
  2. Houd 1,5 meter afstand tegenover andere gasten, tegenover medewerkers van het recreatiebedrijf, leveranciers

         en alle andere personen die niet tot uw huishouden behoren.

     3.Was voor uw bezoek aan sanitair gebouw, bij het verlaten van het sanitair gebouw en bij uw terugkeer

         telkens uw handen.

     4.Draag bij plaatsen waar sociale afstand moeilijker is steeds een mondmasker.

     5.Ga na het gebruik van de recreatievoorzieningen direct weer naar uw plaats.

     6.Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als u zich ziek voelt of één een van de volgende klachten

         hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C).

     7.Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38

          °C) en/of benauwdheidsklachten inzake ademhaling.

     8.Schud geen handen.

     9.Volg altijd de aanwijzingen van de bedrijfsleiding en de medewerkers op.

   10.Betaal indien mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).

   11.Bezoek (overnachting van bezoek) of visite is vooralsnog niet toegestaan.

ATTENTION  Masque de bouche  obligé dans le bloque sanitaire

Règles d’hygiène et de bonne conduite COVID-19

  1. Prenez attentivement connaissance des mesures de sécurité applicables sur le terrain et suivez les

         instructions.

     2.Gardez une distance de 1,5 m avec les autres clients, les collaborateurs de la société de loisirs, les

         fournisseurs et toutes autres personnes qui ne font pas partie de votre ménage.

     3.Lavez-vous les mains à chaque fois que vous entrez dans le bâtiment sanitaire, lorsque vous le quittez et

         lorsque vous y retournez.

     4.Portez toujours un masque dans les endroits où il est plus difficile d’appliquer la distanciation sociale.

     5.Retournez directement à votre lieu de séjour après l’utilisation des installations de loisir.

     6.Restez à la maison ou quittez immédiatement le terrain si vous vous sentez malade ou ressentez l’un

         des symptômes suivants : rhume nasal, nez qui coule, éternuement, mal de gorge, légère toux,

         augmentation de la température (jusqu’à 38 °C).

     7.Restez à la maison ou quittez immédiatement le terrain si quelqu’un dans votre ménage a de la fièvre (à partir de 38 °C) et/ou a des détresses      r       respiratoires.      

     8.Ne serrez pas de mains.

     9.Suivez les instructions de la direction de l’entreprise et des collaborateurs   

   10.Payez si possible moyennant l’utilisation d’un code pin ou sans contact (code

        pin ou portable).

   11.Toute visite (visite la nuit) est interdite


   in oktober alleen geopend op reservatie

  en octobre seulement ouvert sur reservation

   VOOR MEER INFORMATIE OF RESERVERING :

   POUR PLUS D'INFORMATION:


sprl Camping les Ochay

Diana en Erik Lankreijer

rue de linglé 37/39

6880Mortehan(Cugnon)

info@campinglesochay.be

+32 (0) 61 414061